Via de links op deze pagina zijn details te vinden van mijn werkzaamheden voor verschillende werkgevers en opdrachtgevers.

De meest recente activiteiten staan bovenaan. De mate van detail neemt toe naarmate de werkzaamheden recenter zijn.